MMIX1-M3

12/05/10

Us faig arribar una plantilla per ajudar-vos a fer un bon disseny de la bbdd i la seva descripció. Caldrà emplenar aquest document i adjuntar la base de dades.

PLANTILLA: mmix1-m3-uf5-actvitat-aprofundiment-Projecte

Avui heu de fer  les apartat 1 i 2 per ser valorat pels professors.

Lliurament bbdd provisional: 26/05/11

Lliurament definitiu: 01/06/11 (data rectificada)

Últim lliurament: 07/06/11

05/05/10

Us faig arribar la última pràctica del curs, cal fer una base de dades, us suggerim algun projecte però podeu crear-ne una vosaltres mateixos, així la podeu utilitzar pel proper curs quan hàgiu de fer el crèdit de síntesi.

PROJECTE: Microsoft Word – mmix1-m3-uf5-nf3-mòdulsintesi

26/04/10

En aquesta segona activitat, treballarem el consultes, en farem 3 exercicis + 2 exercicis concessionari.

Microsoft Word – mmix1-m3-uf5-nf4-mòdul4

EXERCICIS:

Núm 1:MMIX1-m3-uf5-nf4 exercici 1 (formularis xtec)

Núm 2: MMIX1-m3-uf5-nf4 exercici 2 (Subformularis xtec)

Núm3: MMIX1-m3-uf5-nf4 exercici 6 (formularis v2)

Núm 4: MMIX1-m3-uf5-nf5 Informes ( xtec)

Núm 5: MMIX1-m3-uf5-nf5 exercici 7 (informesv2)

26/03/10

En aquesta segona activitat, treballarem el consultes, en farem 4 pràctiques  + 2 exercicis concessionari.

Microsoft Word – mmix1-m3-uf5-nf3-mòdul3

EXERCICIS:

Núm 1: MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 1 (consultes. xtec) DATA LÍMIT: 31/03/11

Núm 2: MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 2 (consultes assistent. xtec) DATA LÍMIT: 05/04/11

Núm 3: MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 3 (consultes multiples. xtec) DATA LÍMIT: 14/04/11

Núm 4: MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 4 (consultes comodins i amb paràmetres. xtec) DATA LÍMIT: 26/04/11

Núm 5: MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 4 (consultes concesssionari): DATA LÍMIT: 14/04/11

Núm 6:MMIX1-m3-uf5-nf3 exercici 5 (consultes concessionari)Aprofundiment

24/03/10

Us deixo aqui un activitat d’aprofundiment, es tracta de fer una nova base de dades que anomenarem: COL·LEGI.

Ja us indicaré qui haurà de fer-la.

ACTIVITAT APRODUNDIMENT : mmix1-m3-uf5-actvitat aprofundiment Col·legi

21/03/10

En aquesta segona activitat, treballarem els relacions entre taules i els filtres, en farem 4 pràctiques + 2 exercicis .

Microsoft Word – mmix1-m3-uf5-nf2–mòdul2

EXERCICIS:

Núm 1: MMIX1-m3-uf5-nf2 exercici 3.0 (relacions xtec)

Núm 2: MMIX1-m3-uf5-nf2 exercici 3 Concessionari (relacions)

INICI DEL 3r TRIMESTE:

D’aquest mòdul, Aplicacions informatitzades, desenvoluparem la base de dades relacional ho farem a través d’un curs que teniu penjat en el servidor a la carpeta de material de M3, utilitzarem el programa Base d’OpenOffice.

Però primer explicarem què és un base de dades relacional. Us faig arribar els apunts d’aquest tema introductori:

APUNTS: bases_de_datos (Open Base)

Aqui us faig arribar la primera activitat.

Pel tema del lliurament de les activitat ho farem en una carpeta amb el vostre nom on guardereu les diverses base de dades que haureu d’anar desenvolupant. A més, caldrà fer uns exercicis obligatoris.

En aquest primera activitat en farem 4 pràctiques + 2 exercicis .

Microsoft Word – mmix1-m3-uf5-nf1-mòdul1

EXERCICIS:

Núm 1: MMIX1-m3-uf5-nf1 exercici 1 (taules)

Núm 2: MMIX1-m3-uf5-nf1 exercici 2 (taules)

15/02/10

Us faig arribar les notes de l’UF4: Full de càlcul->NF5

NOTES :registreactivitatsM3MMIX1-10.11

07/02/10

Us faig arribar l’activitat del UF6-ÚLTIM MÒDUL.

Microsoft Word – mmix1-m3-uf4-nf2-mòdul6

04/02/10

Us faig arribar les notes de l’UF4: Full de càlcul->NF4

NOTES :registreactivitatsM3MMIX1-10.11

01/02/10

Us faig arribar la 3a activitat del UF5-llistes + taules dinàmiques

Microsoft Word – mmix1-m3-uf4-mòdul5

25/01/2011

Us faig arribar les notes de l’UF4: Full de càlcul->NF3 gràfics

NOTES :registreactivitatsM3MMIX1-10.11

20/01/10

Us faig arribar la 3a activitat del UF4

Microsoft Word – mmix1-m3-uf4-nf2-mòdul4

1701/2011

Us faig arribar les notes de l’UF4: Full de càlcul->NF1 i NF2

NOTES :registreactivitatsM3MMIX1-10.11

10/1/2011:

Us faig arribar la 3a activitat del UF: Full de càlcul: gràfics

mmix1-m3-uf4-nf3-mòdul3

13/12/2010:

Us faig arribar la 2a activitat del UF: Full de càlcul:

Microsoft Word – mmix1-m3-uf4-nf2-mòdul2

29/11/2010:

INICI DEL 2N TRIMESTE:

D’aquest mòdul, Aplicacions informatitzades, desenvoluparem el full de càlcul ho farem a través d’un curs que teniu penjat en el servidor a la carpeta de material de M3, utilitzarem el programa Calc d’OpenOffice molt semblant al Excel de Microsoft Office.

Aqui us faig arribar la primera activitat.

Pel tema del lliurament de les activitat ho farem en un únic full de càlcul, cada activitat s’ha de fer en una de les pestanyes del full de càlcul de cada mòdul.

En aquest primera activitat en farem 8 pràctiques + 2 d’aprofundiment.

mmix1-m3-uf4-nf1-mòdul1

Us faig arribar les notes de l’UF1- Processadors de text i el control

NOTES :registreactivitatsM3MMIX1-10.11

23/11/2010:

Per altra banda cal repassar pel proper control de dijous:

1.- Format i estils

2.- Encapçalaments i peus de pàgina.

3.- Índex ( taules continguts, índex alfabètics, índex il·lustracions, etc…)

4.- Etc….

Us faig arribar les notes del nucli formatiu NF 6 :

NOTES : registreactivitatsM3MMIX1-10.11

15/11/2010:

Us faig arribar les notes del nucli formatiu NF 5 :

NOTES : registreactivitatsM3MMIX1-10.11

15/11/2010

Aquí teniu el solucionari del mòdul 7  que farem aquest setmana :·). Última NF obligatòria

Microsoft Word – MMIX1-M3-UF3-nf7-Altre recursos doc gran volum

02/11/2010

Aquí teniu el solucionari del mòdul 6 que farem aquest setmana :·)

MMIX1-M3-UF3-nf6-Recursos doc gran volum

25/10/2010:

Us faig arribar les notes del nucli formatiu NF 4 :

NOTES : registreactivitatsM3MMIX1-10.11

Aquí teniu el solucionari del mòdul 5 que farem aquest setmana :·)

MMIX1-M3-UF3-nf5-Taules

13/10/2010:

Aquí teniu l’activitat del mòdul 4: Platilles, gràfics, etc…

MMIX1-M3-UF3-nf4-Format de documents Estils i plantilles. Recursos gràfics _II_

05/10/2010:

Aquí teniu l’activitat del mòdul 3: Taules, grafics, etc…

Microsoft Word – MMIX1-M3-UF3-nf3-Format i organització de pàgines


20/09/2010:

Us deixo les activitats que heu de fer del Mòdul 2: Panoràmica general de l’OpenOffice.org Writer (II)

MMIX1-M3-UF3-nf2-Panoràmica general de l’OpenOffice.org Writer _II_

08/09/2010

Us deixo les activitats que heu de fer del Mòdul 1: Panoràmica general de l’OpenOffice.org Writer (I)

MMIX1-M3-UF3-nf1-Panoràmica general de l’OpenOffice.org Writer _I_

Benvingut al nou curs acadèmic 10/11 del mòdul 3: Aplicacions Informatitzades: UF3, UF4 i UF5

07/09/2010

Aqui teniu el programa del curs: Programa M3 LOE

Us faig arribar el curs telemàtic que farem servir per poder cursar la unitat formativa 3: Processador de text

Clica per accedir al curs telemàtic

Anuncis%d bloggers like this: